Dhr. H.G. van Geen uit Waardenburg - Oorlogsslachtoffers Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West-Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. H.G. van Geen uit Waardenburg

Gemeente West Betuwe > Buiten de slachtofferslijst > Waardenburg
Achternaam: Geen
Tussenvoegsels: van
Voornamen: Hendrik Gerard
Voorletters: H G
Titel: Jonkheer
Beroep:
Geboorteplaats: Waardenburg
Geboortedatum: 15-06-1921
Overlijdensplaats: Varsseveld
Overlijdensdatum: 02-03-1945
Begraafplaats: Oude Gem. Begraafplaats
Gemeente: Putten
Vak:
Rij:
Nummer: 2
De ouders van Hendrik waren de burgemeester van Waardenburg Mathieu Lambert van Geen (*1883) en Constantia Jacoba Van Holthe Tot Echten (1893-1986). Zij kregen samen de volgende kinderen:
Alexander James (1920 – 2011), overl. 28 nov in Amersfoort  
Hendrik Gerard (1921-1945)
Mathieu  Constant "Mat" (1926 – 2016), overleden 4 april te Nijmegen.    
Maria Constantia Johanna "Cock(je), (1922-1993)
Liline Alexandra "Peet, Tuut" (1931 - 2009)

Zijn vader, jonkheer Matthieu Lambert van Geen, was een telg uit een geslacht dat teruggaat tot in de 17e  eeuw in het Belgische Gent. Voorvader Josephus Jacobus baron van Geen  (1775-1846) had een glanzende carrière als militair en werd uiteindelijk  generaal tit. Hij werd in 1831 in de Nederlandse adel verheven met de  titel van baron bij eerstgeboorte, terwijl de overige nakomelingen het  predicaat jonkheer/jonkvrouwe kregen. Zijn moeder, jonkvrouwe Constantia  Jacoba van Holthe van Echten, stamde uit een Veluws geslacht van  bestuurders, dat teruggaat tot in 1404. Door het huwelijk met de  erfdochter uit het geslacht Van Echten werd deze naam toegevoegd. In  1816 werd een voorvader benoemd in de Ridderschap van Drenthe en  sindsdien maakt de familie deel uit van de Nederlandse adel met het  predicaat van jonkheer.
Hij was de jongste in het gezin met twee oudere zusjes en broertjes  en groeide het eerste jaar op in Waardenburg, waarvan zijn vader  burgemeester was, tot het gezin in 1927 na de benoeming van zijn vader  tot burgemeester van Putten hierheen verhuisde. Hier werd vijf jaar  later nog een zusje geboren. Het gezin woonde in Putten op huize  Bijstijn. Zijn jeugdjaren werden overschaduwd door de oorlog: zijn vader  werd in 1941 ontslagen door de bezettende macht en werd gevangen  genomen. Na in het concentratiekamp Neuengamme te hebben gezeten, volgde  een dodenmars van Hamburg naar Gardelegen. Onderweg ontsnapte hij met  enkele lotgenoten en ontliep zo een vreselijke dood, want de anderen  gevangenen werden in een schuur opgesloten, die daarna in brand werd  gestoken.
De Amerikaanse commandant die dit bij de bevrijding hoorde, beval de  verwoesting van de stad, maar burgemeester Van Geen overtuigde hem dit  niet te doen: “Alleen Duitse officieren branden als vergelding steden en  dorpen af en vermoorden hun tegenstanders. Zo doen Nederlandse en  Amerikaanse officieren niet.” Hiermee verwees hij naar de dramatische  gebeurtenissen die in Putten in oktober 1944 als vergelding hadden  plaatsgevonden. In Gardelegen herinnert als dank tot op de dag van  vandaag een foto met zijn naam in de kerk aan hem.
Bijna het hele gezin raakte bij het verzet betrokken, zijn zusjes als  koeriersters en zo zat Mathieu Constant bij de verzetsgroep ‘De  Stootgroep’, maar helaas werd één van zijn broers, jonkheer Hendrik  Gerard van Geen, door de SD opgepakt en op 2 maart 1945 gefusilleerd.  Zijn vader keerde verzwakt terug uit Duitsland en werd in zijn ambt  hersteld. Vanwege zijn gezondheidstoestand werd het burgemeestersambt  eerst voor hem waargenomen. In 1948 trad hij terug na 21 jaar  burgemeester van Putten te zijn geweest. In de laatste  gemeenteraadszitting waarin hij afscheid nam, was een groot aantal  burgemeesters uit de omliggende gemeenten aanwezig om hem op deze wijze  te eren. Ook de receptie na afloop werd zeer druk bezocht.

Bron: www.adelinnedeland.nl
      
Henk is op 2 maart 1945 tijdens een vluchtpoging in Varsseveld doodgeschoten. Hij staat hier ook vermeld op het verzetsmonument.

En ook In Nijkerk op het monument 1940-1945, dat  is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
 
Terug naar de inhoud