Dhr. F.H. Geurts - Oorlogsslachtoffers Betuwe-West

Westbetuwse oorlogsslachtoffers
Ga naar de inhoud

Dhr. F.H. Geurts

Gemeente Culemborg > Burgerslachtoffers:
Achternaam: Geurts
Voornamen: Frans, Hendrikus
Voorletters: F.H.
Beroep: Garagehouder
Geboorteplaats: Culemborg
Geboortedatum: 02-11-1886
Overlijdensplaats:Nijmegen
Overlijdensdatum: 22-02-1944
Begraafplaats: Nog niet bekend
Frans' vader was koetsier bij fabrikant Dresselhuys in Culemborg. Toen hij plotseling na een ongeval overleed, werd Frans ondergebracht bij zijn opa in Schalkwijk.
In 1907 trouwde Frans in Culemborg met de 22-jarige Wilhelmina Salari. Ze kregen in de daarop volgende jaren tien kinderen en woonden op de Prijssestraat 44.

Uit   de CC van 1930

Eerst verdiende Frans als bode met paard en wagen de kost met het wegbrengen van pakjes naar o.a. Amsterdam.
Hij had een schuur en een omliggend stuk land achter sigarenkistenfabriek Imprimator, d.i. het terrein achter de huidige bakker Immink op 't Jach. Hier verzamelde hij oud-ijzer en dat bracht zoveel geld op, dat hij zich al spoedig als een van de eerste Culemborgers een auto kon veroorloven. In de Kloosterstraat had hij tevens een ruimte waar hij auto's repareerde.

Pand aan de Kloosterstraat  

Een familiefoto omstreeks 1930: linksvoor Bertus, Grada, Cisca,  Mien en Lies, linksachter Henk, Cor, moeder, Frans, vader en Jaantje. Gerrit ontbreekt.  

Het   grote bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944 (foto:  www.oorlogsdodennijmegen.nl)
In het midden van de jaren twinig raakte hij in financiële   moeilijkhedenen werd failliet verklaard. Toen hij begin jaren dertig een andere vrouw leerde kennen, verliet hij in 1933 zijn gezin en   vertrok naar Nijmegen. Zijn jongste kind was toen zeven jaar. Hier zette hij een handel in oud-ijzer op. Hij bezat hier aan de Lange   Hezelstraat 96, nabij de Waalkade, o.a een schuur met   omliggend land. In dit goedlopend bedrijf had hij vier mensen in dienst. Ook   zijn zoon Frans assisteerde zijn vader vaak. Zijn laatst bekende woonadres in deze   stad was de Dr. Jan Berendsstraat 2 en zijn werkplaats aan het einde van de   straat op nr 116.
Frans woonde op   een gegeven moment op kamers bij Jacobus Hermsen op de Kanaalstraat. Hij had   op dat moment werk aangenomen "in de buurt van het station". Daar was hij ook
toen   op 22 februari 1944 Amerikaanse bommenwerpers per abuis Nijmegen bombardeerden. Frans en drie van zijn vier personeelsleden  vonden hierbij de   dood. Eén man,   een oud-militair, wist de dans te ontspringen door in een in de tuin staande   gietijzeren badkuip te duiken. De splinterbommen raakten hem daardoor niet. Het totaal aantal slachtoffers   bedroeg 771.

Zijn vijf zonen Henk, Gerrit, Cor, Frans en Bertus opende in 1934 een   garage aan de Rijksstraatweg in Culemborg, op de plaats waar nu Garage De   Waal staat. Naast dit pand verrezen ook twee   woonhuizen voor de familie, waarvan het huis hierboven nog bijna in de oorspronkelijke   staat is.

Advertentie in de CC van dec. 1942
Zoon Frans   werd uit dit familiebedrijf gezet en startte in 1937 in Beusichem, in de   oude brandweerkazerne (Huidige restaurant De Blusser) aan de Markt, een garage. Hierna begon hij midden 1940 in de Dahliastraat een autohandel.   Zijn zoon Otto verplaatste dit bedrijf later naar het industrieterrein Pavijen   en paste de naam van het garagebedrijf aan: GECU bv (=Geurts   Culemborg). Inmiddels is de derde generatie daar nu actief in de persoon van   Frans Geurts.

In 1946 kwam er een verdere breuk in het gezin: Henk trad ook uit de firma en begon een   garage aan de Lanxmeerseweg. Dit pand lag tegenover het huidige   Shell-benzinestation op de plaats waar nu de ALDI is gehuisvest.

Met dank aan o.a. mevr. E. Valkonet-Geurts en L. de Meijer
Terug naar de inhoud